top of page

POLİTİKALARIMIZ

Gizlilik
Politikası

Kullanıcı Aydınlatma Metni  

   

1. Veri Sorumlusu  

   

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile, INTERRAIL TURİZM SEYAHAT ORG. IC ve DIS TIC.LTD.STI. (“İnterrail Türkiye” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve bu internet sitesi veya İnterrail Türkiye’nin kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı çevrimiçi veya çevrimdışı herhangi bir dijital platform (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanıcıları tarafından Şirket’imize sağlanan ve kullanıcıların Platform’u kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İnterrail Türkiye tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

   

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?  

   

Site'yi ve Platform'ları üye veya ziyaretçi olarak kullandığınızda, sizden kayıt bilgilerinizi (Site veya Platform'lara üye olurken paylaştığınız bilgileri), kullanım bilgilerinizi (Site’yi ve Platform'ları kullanırken oluşturduğunuz trafik bilgilerini ve ilgi alanlarınız gibi tercihlerinizi), cihaz bilgilerinizi (Site’yi ve Platform'ları hangi cihaz ve tarayıcı ile ziyaret ettiğinizi, IP adresinizi), üçüncü taraf hesaplarınızdaki bilgilerinizi (Facebook, Twitter, Google vb kişisel üçüncü taraf hesaplarınızdan İnterrail Türkiye ile kendi onayınızla paylaştığınız bilgileri), konum bilgilerinizi ve çerezlerinizi toplayabiliriz.  

   

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları  

   

Platform kapsamında sunulan hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalanmanızın sağlanması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvuru ve kayıt işlemleri; kullanıcı ve hesap tanımlamaları; kimlik doğrulama; optimizasyon ve teknik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi; kurumsal iletişim ve marka yönetimi; iş geliştirme; dijital veya diğer mecralarda reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yönetimi; üye ilişkilerinin yönetimi ile memnuniyet ve bağlılığın artırılmasına yönelik aktiviteler; Platform’da yayınlanan içeriklerin kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilmesi; kişiselleştirilmiş içerik akışları vb. fonksiyonların sunulması ve geliştirilmesi; Platform’da yayınlanan içerikler ile etkileşimlerin sağlanması; kullanıcıların tarafından oluşturulan içeriklerin yayınlanması, önerilmesi ve tanıtılması ile bilgi ve sistem güvenliğine ilişkin amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.  

   

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları  

   

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında; Şirket’imizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere ve hukuken bağlayıcı talepler doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.  

   

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

   

Şirket’imiz tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz, Platform’u kullanırken ve/veya Platform’da üyelik oluşturduğunuz sırada, internet sitesi kanalıyla elektronik ortamda elde edilmektedir.  

   

Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması amacıyla sözleşmenin ifası ve İnterrail Türkiye ile paylaşmış olduğunuz içeriklerin yayınlanması kapsamında ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.  

   

  
 

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız  

   

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

   

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,  

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

   

Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle en geç 30 gün içerisinde yanıtlanmak üzere Şirket’imize iletebilirsiniz:  

   

 • E-posta Adresi: interrailturkiyee@gmail.com  
  (Eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirket’imizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir.)  

 • Yazılı Başvurunun Gönderilebileceği Adres: Vişnezade Mah. Şenlik Dere Sok. No:33 Beşiktaş/ISTANBUL 

  

Çerez
Aydınlatma Metni

Çerez Aydınlatma

   

İşbu Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile, INTERRAIL TURİZM SEYAHAT ORG. IC ve DIS TIC.LTD.STI.(“İnterrail Türkiye” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan bu internet sitesi veya İnterrail TÜrkiye’nın kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı çevrimiçi veya çevrimdışı herhangi bir dijital platform (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanan ziyaretçilerin (“Kullanıcı”) Platform’u kullanımları sırasında toplanan çerezlere ilişkin olarak Kullanıcı’nın aydınlatılması amaçlanmaktadır.  

   

İnterrail Türkiye, Kullanıcı’nın deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanır.  

Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  

   

1. Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?  

   

İnterrail Türkiye olarak Platform’da kullandığımız Çerezler’in başlıca amaçları şunlardır:  

   

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.  

 • Platform’u analiz etmek, Platform’un performansını artırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da Kullanıcı’nın aradığını bulmasının kolaylaştırılması.  

 • Platform’un işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden Kullanıcı’nın daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.  

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, Kullanıcı’nın görüntülediği sayfa ve ürünler veya yaptığı seçimler üzerinden Kullanıcı’nın ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam/içerik gösterilmesi.  

   

2. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?  

   

Çerezler ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda Kullanıcı tercihleri bizler için esastır. Buna karşın Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak, bazı Çerezler’in kapatılması halinde Platform’un bazı işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.  

   

Platform’da kullanılan Çerezler’e dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

   

 • Kullanıcı, Platform’u görüntülediği tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, Çerezler kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezler’i devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.  

 • Çerezler’e ilişkin tercihlerin, Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağladığı her cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.  

 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Kullanıcı
Aydınlatma
Metni

Genel Bakış  

   

Bu internet sitesi Vişnezade Mah. Senlik Dere Sok. No:33 Beşiktaş/ISTANBUL adresinde mukim INTERRAIL TURİZM SEYAHAT ORG. IC ve DIS TIC.LTD.STI. Tarafından işletilmektedir. Site genelinde "biz" ve "bizim" terimleri İnterrail Türkiye’ye atıf yapar. İnterrail Türkiye internet sitesini, belirtilen sitedeki tüm şartları, koşulları, politikaları ve bildirimleri aşağıda belirtilen tüm hükümleri, koşulları, politikaları ve bildirimleri kabul etmeniz koşuluyla size yani kullanıcıya sunar. Sitemizi ziyaret ederek ve / veya bizden bir ürün satın alarak, "Hizmet" kapsamımıza girdiğinizi ve İnterrail Türkiye tarafımızdan sağlanan ek şartlar ve koşullar ve politikalar da dahil olmak üzere aşağıdaki hüküm ve koşullara ("Hizmet Şartları", "Şartlar"), bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Bu Hizmet Şartları, tarayıcılar, sağlayıcılar, müşteriler, satıcılar ve / veya içeriğin katkıda bulunduğu kullanıcılar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sitenin tüm kullanıcıları için geçerlidir. İnternet sitemize erişmeden veya internet sitemizi kullanmadan önce lütfen bu Hizmet Şartları'nı dikkatlice okuyun. Sitenin herhangi bir bölümüne erişerek veya bu sitenin herhangi bir bölümünü kullanarak, bu Hizmet Şartları'nı kabul etmiş sayılırsınız. Bu sözleşmenin tüm şart ve koşullarını kabul etmiyorsanız, internet sitesine erişemez veya herhangi bir hizmet kullanamazsınız. Bu Hizmet Şartları bir teklif olarak kabul edilirse, kabul etme eylemi açıkça bu Hizmet Şartları ile sınırlıdır. Mevcut mağazaya eklenen yeni özellikler veya araçlar da Hizmet Şartları'na tabi olacaktır. Hizmet Şartları'nın en güncel sürümünü istediğiniz zaman bu sayfada inceleyebilirsiniz. İnternet sitemizde güncellemeler ve / veya değişiklikler yaparak Hizmet Şartları'nın herhangi bir bölümünü güncelleme, değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Olası değişiklikler için bu sayfayı periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir değişik yapıldıktan sonra web sitesini kullanmaya veya erişmeye devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Mağazamızda Sanal Pos ile ödeme kabul etme hizmetini İyzico (İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) sağlamaktadır.  

   

1. Online Mağaza Koşulları  

   

Bu siteyi kullanarak, en azından ikamet ettiğiniz şehir veya vilayet sınırlarında reşit olduğunuzu veya bulunduğunuz şehir ya da ilde reşit olduğunuzu ve bakmakta yükümlü olduğunuz bireylerin internet sitemizi ziyaret etmelerine tarafımıza bildirerek onay verdiğinizi taahhüt edersiniz. Hizmetlerimizi herhangi bir yasadışı amaçla veya yetkinizin olmadığı amaçla kullanamazsınız veya Hizmet'in kullanımında kendi yargı sisteminizin herhangi bir kanununu (telif hakkı yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ihlal edemezsiniz. Herhangi solucan, virüs veya yıkıcı nitelikte bir kod bulaştırmamalısınız. Şartlardan herhangi birinin ihlal edilmesi, Hizmet'lerinizin derhal feshine neden olacaktır.  

   

2. Genel Koşullar  

   

Herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, herhangi bir şahsa hizmet sağlamayı reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. İçeriğinizin (kredi kartı bilgileri hariç tutulmaktadır) şifrelenmemiş olarak aktarılabileceğini ve (a) çeşitli şebekeler üzerinden iletimler gerçekleştirebileceğini anladığınızı ve (b) bağlantı şebekelerinin veya cihazların teknik gerekliliklerine uyum sağlayacağınızı taahhüt etmektesiniz. Kredi kartı bilgileri ağlar üzerinden aktarım sırasında her zaman şifrelenir. Hizmetin herhangi bir bölümünü çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı ve buna ek olarak Hizmet'in sağlandığı sitenin kullanımını ya da bilgilerini üçüncü şahıslara, bizden açık yazılı izin almaksızın sağlayarak hizmetin herhangi bir bölümünü istismara uğratmayacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz. Bu sözleşmede kullanılan başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak için verilmiştir ve bu Şartları sınırlamayacak veya başka bir şekilde etkilemeyecektir.  

   

3. Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksizliği ve Güncelliği  

   

Sitedeki bilgiler doğru, eksiksiz veya güncel değilse bundan tarafımız sorumlu tutulamaz. Bu sitedeki materyal yalnızca genel bilgi içindir ve birincil, daha doğru, daha eksiksiz veya güncel bilgi kaynaklarına danışılmadan karar verme söz konusu olduğunda tek dayanak olarak kullanılmamalı veya kullandırılmamalıdır. Bu sitede sağlanan bilgilere güvenmek kendi sorumluluğunuzdadır. Bu site bazı geçmiş bilgileri içerebilir. Geçmiş bilgiler –böyle olmak zorunda değilseler de- güncel değillerdir ve yalnızca referansınız için sağlanmıştır. Bu sitenin içeriğini istediğiniz zaman değiştirme hakkımız saklıdır, ancak sitemizde yaptığımız herhangi bir güncellemeyi tarafınıza iletme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Sitemizdeki değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır.  

   

4. Hizmet'e ve Fiyatlara Yapılan Değişiklikler  

   

Hizmetlerimizin fiyatları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmet'i (veya herhangi bir parçasını veya içeriğini) değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutuyoruz. Hizmet'in herhangi bir şekilde değiştirilmesi, fiyatında değişik yapılması, askıya alınması veya durdurulması söz konusu olduğunda size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu değiliz.  

   

5. Ürünler veya Hizmetler (Mevcutsa)  

   

Bazı ürünler veya hizmetler internet sitesi aracılığıyla çevrim içi mevcut olabilir. Bu ürünler veya hizmetler, sınırlı miktarda olabilir ve yalnızca iade politikamıza göre iade edilebilir veya değiştirilebilir. Mağazamızda görünen hizmetlerin renklerinin ve görüntülerinin olabildiğince doğru bir şekilde görüntülenebilmesi için tarafımız her türlü çabayı göstermiştir. Bilgisayar monitörünüzün herhangi bir rengin görüntüsünü size doğru olarak yansıtacağını garanti edemiyoruz. Ürünlerimizin veya Hizmet'lerimizin satışını herhangi bir kişiyle, coğrafi bölgeyle veya makamla sınırlama hakkımızı saklı tutarız, ancak bunu yapmakla yükümlü tutulamayız. Bu hakkı, vaka bazında kullanabiliriz. Sunduğumuz herhangi bir ürünün veya hizmetin miktarını sınırlama hakkımızı saklı tutuyoruz. Ürünlerin tüm açıklamalarını veya fiyatlandırmalarını önceden bildirilmeksizin, yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda değiştirilebiliriz. Herhangi bir ürünün herhangi bir zamanda satışını durdurma hakkımız saklıdır. Bu sitede satışı yapılan herhangi bir ürün ya da hizmet için yapılan herhangi bir teklif, yasaklanan bir sağlayıcı aracılığıyla yapıldığı taktirde geçersizdir. Tarafınızca satın alınan ya da tarafınıza temin edilen herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin ya da diğer malzemelerin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağını ve Hizmet'teki hataların düzeltileceğini garanti etmiyoruz.  

   

6. Faturalamanın ve Hesap Bilgisinin Doğruluğu  

   

Bize bildirdiğiniz herhangi bir siparişi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Yegâne karar verme yetkisine sahip taraf olarak biz, kişi başına, ev başına veya sipariş başına alınan miktarları sınırlayabilir veya iptal edebiliriz. Bu kısıtlamalar, aynı müşteri hesabının, aynı kredi kartının ve / veya aynı faturanın ve / veya gönderim adresinin kullanıldığı siparişleri içerebilir. Bir siparişte değişiklik yapmamız veya iptal etmeniz durumunda, sipariş verildiği sırada sağlanan e-posta ve / veya faturalandırma adresi / telefon numarasına başvurarak sizi haberdar etmeyi deneyebiliriz. Yegâne karar verme yetkisine sahip olan taraf olarak, bayiler, aracılar veya distribütörler tarafından verilecek siparişleri sınırlandırma veya yasaklama hakkını saklı tutarız. Mağazamızda yapılan tüm alışverişler için güncel, eksiksiz ve doğru satın alma işlemini gerçekleştirmeyi ve hesap bilgilerini tarafımıza sağlamayı kabul etmektesiniz. Hesabınızı ve e-posta adresinizi, kredi kartı numaranızı ve kredi kartınızın son kullanma tarihini de içeren diğer bilgileri güncelleyerek, işlemlerinizi tamamlayabilmemizi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçeceğimizi kabul etmiş olursunuz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen İade Politikamızı inceleyin.  

   

7. Opsiyonel Araçlar  

   

Üçüncü parti araçlara erişmenizi sağlayabiliriz; bunlar üzerinde denetim ya da girdi izlemiyoruz. Herhangi bir garanti, beyan veya herhangi bir koşul olmaksızın ve herhangi bir onay vermeden bu gibi araçlara "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu halde" erişebildiğimizi kabul ve beyan ediyorsunuz. İsteğe bağlı üçüncü şahıs araçları kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır. Sitedeki isteğe bağlı araçların kullanımı, tamamen kendi sorumluluğunuzdadır ve araçların ilgili üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından sağlanan şartlarını bildiğinizden ve onayladığınızdan emin olmanız gerekir. Gelecekte, internet sitesi aracılığıyla (yeni araç ve kaynakları serbest bırakmak da dahil olmak üzere) yeni hizmetler ve / veya özellikler sunabiliriz. Bu gibi yeni özellikler ve / veya hizmetler ayrıca bu Hizmet Şartlarına tabiidir.  

   

8. Üçüncü Şahıs Bağlantıları  

   

Hizmetimiz aracılığıyla sunulan bazı içerikler, ürünler ve hizmetler üçüncü şahıslardan alınan materyalleri içerebilir. Bu sitedeki üçüncü şahıs bağlantıları sizi, bizimle bağlantısı olmayan üçüncü şahıs internet sitelerine yönlendiriyor olabilir. İçeriği veya doğruluğunu incelemek veya değerlendirmekle sorumlu tutulamayız ve üçüncü şahıs materyalleri veya internet siteleri veya üçüncü şahısların herhangi bir diğer materyali, ürünü veya hizmeti için herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz ve herhangi bir garanti vermiyoruz. Herhangi bir üçüncü şahıs internet sitesi ile bağlantılı olarak tarafınıza sağlanan malların, hizmetlerin, kaynakların, içeriğin veya diğer işlemlerin satın alınması veya kullanılmasıyla ilgili herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değiliz. Lütfen üçüncü şahısın politikalarını ve uygulamalarını dikkatli bir şekilde gözden geçirin ve herhangi bir işlem yapmaya başlamadan önce söz konusu uygulamaları ve politikaları anladığınızdan emin olun. Üçüncü şahıs ürünlerle ilgili şikâyet, iddia, endişe veya sorular üçüncü şahıslara iletilmelidir.  

   

9. Kullanıcı Yorumları, Geri Bildirimi ve Diğer Teklifler  

   

İsteğimiz üzerine, çevrim içi, e-posta, posta ile veya başka hangi yolla olursa olsun, belirli tekliflerinizi (örneğin; yarışma kayıtları) veya tarafımızca sizden talep edilmeden tarafımıza gönderdiğiniz, yaratıcı fikirler, öneriler, teklifler, planlar veya diğer materyalleri (toplu olarak 'Yorumlar'), herhangi bir zamanda kısıtlama, düzenleme, kopyalama, yayınlama, dağıtma, tercüme etme ve herhangi bir ortamda bize ilettiğiniz tüm Yorumlar'ı kullanabilme hakkına sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Bizler ve (1) herhangi bir Yorum'da bulunmak için herhangi bir yükümlülük altında değiliz; (2) herhangi bir Yorum için tazminat ödemek veya (3) herhangi bir Yorum'a cevap vermekle yükümlü değiliz. Yegâne karar verme yetkimiz dahilinde gördüğümüz herhangi bir içeriği yasa dışı, saldırgan, tehditkâr, hakaret içeren, iftira nitelikli, pornografik, müstehcen veya rahatsız edici olarak ya da herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını veya Hizmet Şartları'nı ihlal eden ya da okumakta olduğunuz Kullanım Şartları'nı ihlal eden içerik olarak nitelendirip söz konusu içeriği gösterme, düzenleme ya da kaldırma yetkisine sahibiz ancak bunu yapmakla yükümlü değiliz. Yorum'larınızın telif hakkı, ticari marka, gizlilik, kişilik veya diğer kişisel veya mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü şahsa ait herhangi bir hakkı ihlal etmeyeceğini kabul ediyorsunuz. Yorum'larınızın hakaret içeren veya diğer yollarla yasalara aykırı olan, küfürlü veya müstehcen materyal içermeyeceğini ve yine Yorum'larınızın Hizmet'in veya herhangi bir internet sitesinin herhangi bir şekilde çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir bilgisayar virüsü veya diğer zararlı yazılım içermediğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Yanlış bir e-posta adresi kullanamaz, kendinizden başka biri gibi davranamaz veya herhangi bir Yorum'un kaynağı olarak bizi ya da üçüncü şahısları gösterip herhangi bir üçüncü şahsı yanıltamazsınız. Yaptığınız Yorum'lardan ve bunların doğruluğundan yalnızca siz sorumlusunuz. Tarafınızdan veya herhangi bir üçüncü parti tarafından yapılan herhangi bir Yorum için sorumluluk ve söz konusu Yorum'lardan dolayı tarafımızın herhangi bir yükümlülüğe maruz kalmasını kabul etmiyoruz.  

   

10. Kişisel Bilgiler  

   

Mağazadaki kişisel bilgilerinizin gönderilmesi Gizlilik Politikamıza tabiidir. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için lütfen internet sitemizde bulunan ‘’Gizlilik Politikamız’’ bağlantısını tıklayınız.  

   

11. Hatalar, Yanlışlıklar ve İhmaller  

   

Bazen sitemizde veya Hizmet'imizde, ürün açıklamaları, fiyatlandırma, promosyonlar, teklifler, ürün nakliye ücretleri, transit süreleri ve doluluk ile ilgili olabilecek yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Servis veya herhangi bir internet sitesindeki herhangi bir bilgide önceden bildirimde bulunmaksızın (siparişinizi gönderdikten sonra da dahil olmak üzere) herhangi bir zaman yanlışlık tespit edildiğinde, hataları, yanlışlıkları veya ihmallerimizi düzeltme, bilgileri değiştirme veya güncelleme veya siparişleri iptal etme hakkını saklı tutarız. Kanunda öngörülmedikçe, ücretlendirme bilgileri de dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmet'te veya ilgili herhangi bir internet sitesinde bulunan bilgileri güncellemek, değiştirmek veya açıklamakla mükellef değiliz. Eğer Hizmet'te veya herhangi bir internet sitesinde belirtilen belirli bir güncelleme veya yenileme tarihi uygulanmadığında, Hizmet'teki veya ilgili internet sitesinde yer alan tüm bilgilerin değiştirildiğini veya güncellendiği anlaşılmalıdır.  

   

12. Yasaklanmış Kullanımlar  

   

Hizmet Şartları'nda belirtilen diğer yasaklara ek olarak, siteyi veya içeriğini kullanmanız aşağıda belirtilen durumlar dahilinde yasaktır: (a) herhangi bir yasa dışı amaç söz konusu olduğunda; (B) üçüncü şahısları yasa dışı eylemlerde bulunmak veya bunlara katılmaya davet etmek söz konusu olduğunda; (C) uluslararası, federal, eyalet veya eyalet yönetmeliklerini, kurallarını, kanunlarını veya yerel yasaları ihlal etme durumu söz konusu olduğunda; D) başkalarının fikri mülkiyet haklarını veya bizim fikri mülkiyet haklarımızı ihlal etme durumu söz konusu olduğunda; Cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnisite, ırk, yaş, ulusal köken veya sakatlık temelinde taciz etmek, kötüye kullanmak, hakaret etmek, incitmek, kötülemek, iftira altına almak, aşağılamak, gözdağı vermek veya ayrımcılık yapmak gibi durumlar söz konusu olduğunda; (F) yanlış veya yanıltıcı bilgi verme durumu söz konusu olduğunda; (G) Hizmet'i veya ilgili internet sitesinin, diğer internet sitelerinin veya internetin işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer kötü amaçlı kodları yüklemek veya iletmek gibi durumlar söz konusu olduğunda; (H) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya takip etmek; (I) spam, şifre çalma, pharm, mazaret, örümcek, tarama veya kazıma gibi amaçlar için; (J) müstehcen veya adaletsiz amaçlar için; veya (K) Hizmet'in veya ilgili internet sitesinin, diğer internet sitelerinin veya internetin güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunlardan kaçınmak gibi amaçlar için siteyi veya içeriğini kullanmanız durumunda kullanımınızı yasaklama hakkı tarafımıza aittir. Yasaklanan kullanımı oluşturan koşulların herhangi birinin ihlali nedeniyle Hizmet'in veya herhangi bir internet sitesinin kullanımını sona erdirme hakkımızı saklı tutuyoruz  

   

13. Garantilerin Reddi, Sorumluluğun Sınırlandırılması  

   

Hizmet'imizi kullanırken söz konusu kullanımın kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız gerçekleşeceğini garanti etmiyoruz, temsil veya taahhütte de bulunmuyoruz. Hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru veya güvenilir olacağını garanti etmiyoruz. Hizmet'in belirli bir süreden sonra kaldırılabileceğini veya size herhangi bir bildirim yapılmaksızın hizmeti istediğimiz zaman iptal edebileceğimizi kabul edersiniz. Hizmet'imizi kullanabileceğinize veya kullanamayacağınıza kendi insiyatifiniz ve riskiniz dahilinde karar vereceğinizi açıkça kabul ediyorsunuz. Hizmet vasıtasıyla size sunulan hizmet ve ürünler ve hizmetler, herhangi bir temsil, garanti veya bir koşul olmaksız, 'kullanımda olduğu gibi' ve 'mevcut olduğu şekilde' sağlanan (bizim tarafımızdan açıkça belirtilmedikçe), tüm örtülü garantiler veya ticarete elverişlilik, satılabilir nitelikler, belirli bir amaca uygunluk, dayanıklılık, unvan ve ihlali içermeyen tüm zımni garantileri kapsar. Herhangi bir yaralanma, kayıp, hasar veya herhangi bir doğrudan, dolaylı, tesadüfi, cezai, özel veya resmi olmayan herhangi bir nedenle, İnterrail Türkiye, yöneticilerimiz, görevlilerimiz, çalışanlarımız, bağlı şirketlerimiz, acentelerimiz, yüklenicilerimiz, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, servis sağlayıcılarımız veya tarafımıza lisans verenler sorumlu olmayacaktır; -kusur dahil-, katı sorumluluk ya da başka herhangi bir nedenden kaynaklanmayacak şekilde, söz konusu nedenlerle kısıtlanmaksızın kâr kaybı, kayıp geliri, kayıp tasarruf, veri kaybı, değiştirme masrafları ya da buna benzer herhangi bir hasar, herhangi bir içeriği kayıplar veya hatalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, servisin kullanımından, yayınlanan, aktarılan ya da servis aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir içerikten (ya da üründen) dolayı meydana gelen –söz konusu hasarların meydana gelme ihtimali tarafınıza bildirilmişse bile- hasarlardan ya da kayıplardan tarafımız sorumlu tutulamaz. Bazı şehirlerde veya yargı sistemlerinde, söz konusu şehirlerde veya yargı sistemlerinde meydana gelen arızi hasarların sorumluluğunun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden sorumluluğumuz, yasaların izin verdiği maksimum ölçüde sınırlandırılacaktır.  

   

14. Tazminat  

   

İnterrail Türkiye ve Ticari Markalarımız, iştiraklerimizi, bağlı şirketlerimizi, ortaklarımızı, memurlarımızı, müdürlerimizi, acentelerimizi, yüklenicilerimizi, lisans verenlerimizi, servis sağlayıcılarımızı, taşeronlarımızı, tedarikçilerimizi, stajyerlerimizi ve çalışanlarımızı, sizin Kullanım Şartlarımızı ihlal etmenizden doğan ve üçüncü şahıslar tarafından ortaya atılan herhangi bir talebin ya da isteğin -ki bu istek makul avukatlık ücretleri de olabilir- ya da üçüncü şahısların referans yoluyla bünyesine dahil ettiği belgelerden doğan ya da sizin herhangi bir yasayı ya da üçüncü şahısın haklarını ihlal etmenizden doğan zararlarını ödeyeceğinizi ve yukarıda zikredilen tüm şahıs/tüzel-özel kurumları mağdur etmeyeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.  

   

15. Bölünebilirlik  

   

Bu Hizmet Şartları'nın herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edildiğinde, bu hüküm ilgili yasaların izin verdiği ölçüde uygulanabilir ve uygulanamaz kısım, bu Hizmet Şartları'ndan koparılmış sayılır. Böyle bir tespit söz konusu olduğunda bile, Hizmet'in geriye kalan hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliğini söz konusu tespitten etkilenmez.  

   

16. Fesih  

   

Fesih tarihinden önce tarafların oluşan borç ve yükümlülükleri, bu sözleşmenin feshinden sonra her ne amaçla olursa olsun geçerliliğini korur. Bu Hizmet Şartları, sizin veya bizim tarafımızdan feshedilene kadar geçerlidir. Hizmet Şartları'nı artık istemediğinizi ya da sitemizi kullanmayı bıraktığınızı tarafımıza bilgilererek bu Hizmet Şartları'nı feshedebilirsiniz. Yegâne karar verme yetkilimiz dahilinde sözleşme şartlarına uymadığınıza karar verirsek ya da bundan şüphe edersek, işbu Hizmet Şartları'nın herhangi bir dönemine veya hükmüne uymak için, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin feshedebiliriz ve vade yüzünden doğan tüm masraflar için sorumlu tutulacağınızı kabul edersiniz, fesih tarihi dahil olmak üzere; ve / veya bu doğrultuda Hizmet'lerimize (veya herhangi bir bölümüne) erişiminizi engelleyebiliriz.  

   

17. Tüm Anlaşma  

   

İşbu Hizmet Şartları'nın herhangi bir hak veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamanızın başarısızlığı, bu hak veya hükmün feragatını teşkil etmez. Bu Hizmet Şartları'nı ve tarafımızca bu sitede veya Hizmet'le ilgili olarak gönderilen politikalar veya çalışma kuralları sizinle aramızdaki tüm anlaşmayı, anlaşılmayı oluşturur ve Hizmet kullanımınızı düzenler, önceki veya eş zamanlı sözleşmeleri, iletişimi ve teklifleri değiştirir, Sözlü veya yazılı olması fark etmeksizin siz ve bizim aramızdaki teklifleri -Hizmet Şartları'nın önceki sürümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- oluşturur. Bu Hizmet Şartları'nın yorumlanmasında herhangi bir belirsizlik, taslak/ sözleşmeyi oluşturan tarafa karşı yorumlanmayacaktır.  

   

18. Geçerli Kanun  

   

Bu Hizmet Şartları ve size Hizmet sağladığımız bağımsız sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabii olacak ve söz konusu kanunlar nezdinde yorumlanacaktır.  

   

19. Hizmet Şartları'ndaki Değişiklikler  

   

Hizmet Şartları'nın en güncel sürümünü istediğiniz zaman bu sayfada görebilirsiniz. Yegâne karar yetkimiz dahilinde, internet sitemizde söz konusu güncellemeleri ve değişiklikleri bildirerek, Hizmet Şarları'nın herhangi bir bölümünü güncelleme, değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Değişiklikler için internet sitemizi periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Hizmet Şartları'nda herhangi bir değişikliğin yayınlanmasını takiben internet sitemize veya Hizmet'imize devam etmeniz veya bunlara erişmeniz söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.  

   

20. İletişim Bilgileri  

   

Hizmet Şartları hakkındaki sorularınız için interrailturkiyee@gmail.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

ÇEREZLER
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İLETİŞİM

İLETİŞİM

Bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, bize bildirmekten çekinmeyin.

GezginFest | Türkiye'nin En Kapsamlı Gençlik Festivali

bottom of page